GPX Medical

Varje dag föds vart tionde barn för tidigt, många av dem med underutvecklade lungor som kan utvecklas till livshotande tillstånd under vistelsen på sjukhuset och riskera funktionsnedsättningar senare i livet. De förtjänar en bättre start i livet och sjukvårdspersonal behöver stöd av modern teknik för att fatta livsavgörande beslut som kan förbättra hälsan för dessa sköra patienter.

GPX Medicals banbrytande innovation NEOLA® kan komma att uppgradera dagens neonatala intensivvård till att inkludera kontinuerlig lungövervakning och realtidsvarningar om livshotande komplikationer.

Vi är på en resa för att revolutionera neonatal intensivvård

Läs mer om att investera i GPX Medical

Presentation av NEOLA

GPX Medicals VD, Hanna Sjöström, presenterar NEOLA, vår medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning.

Lungmonitorering med NEOLA

GPX Medicals beprövade teknologi använder laserspektroskopi för att kontinuerligt mäta lungvolymförändringar och syrgaskoncentration i lungorna hos för tidigt födda barn. Detta är en säker och icke-invasiv metod för att övervaka lungorna hos dessa sårbara patienter i realtid, vilket ger möjlighet till omedelbar upptäckt och behandling av komplikationer och på så sätt förbättra vården och minska risken för funktionsnedsättning senare i livet.

Senaste nyheterna från GPX Medical

För Investerare

Vi är på en resa för att revolutionera neonatal intensivvård
Läs mer om att investera i GPX Medical