Om oss

Vi revolutionerar neonatal intensivvård med NEOLA®, en medicinteknisk produkt som kan erbjuda kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn och varningar i realtid om livshotande komplikationer för att ge bättre vård och förbättra livskvaliteten.

Ett ord från vår VD Hanna Sjöström

Vår vision är att för tidigt födda barn ska få en bättre start i livet. Genom att förse den neonatala intensivvården med innovationen NEOLA® som möjliggör ett kontinuerligt övervakande av för tidigt födda barns lungor, bereder Bolaget en möjlighet till att uppgradera omhändertagandet av dessa utsatta barn och rädda liv.

Vänliga Hälsningar,

Hanna Sjöström

VD, GPX Medical AB

Email: hs@gpxmedical.se
Mobil: +46 (0)760 107116

Hanna Sjöström

Hanna Sjöström

VD

Styrelsen

Märta Lewander Xu

Märta Lewander Xu

PhD
Styrelseordförande GPX Medical
VD Gasporox AB

Anders Weilandt

Anders Weilandt

Vd Chordate Medical

Urban Ottosson

Urban Ottosson

GPX Medical AB
Ägare Predictus Asset Management

Tommy Hedberg

Tommy Hedberg

Styrelseledamot GPX Medical

 

Mattias Lundin

Mattias Lundin

Vd Lumito

Christian Gyllenberg

Christian Gyllenberg

CFO GPX Medical

Tillgodoser ett kritiskt medicinskt behov

Varje år föds nästan 15 miljoner barn för tidigt (före 37 veckors graviditet). Många av dem kräver intensivvård. Många känner någon som är född för tidigt eller har drabbats av en för tidig förlossning, men färre förstår riskerna som uppstår av det. En av många utmaningar för för tidigt födda barn är underutvecklade lungor som inte kan ge syre till blodet, vilket resulterar i ett livshotande tillstånd som, om det överlever, kan leda till komplikationer senare i livet.

GPX Medicals tekniska innovation NEOLA® kan hjälpa vårdpersonal att fatta mer välgrundade beslut baserat på realtidsinformation. GPX Medicals beprövade teknologi använder laserspektroskopi för att kontinuerligt mäta lungvolymförändringar och syrgaskoncentrationen i lungorna hos för tidigt födda barn. Detta är en säker och icke-invasiv metod för att övervaka lungorna hos dessa sårbara patienter i realtid, och därigenom ge möjlighet till omedelbar behandling av livshotande tillstånd och minska risken för funktionshinder senare i livet.

NEOLA® har potential att ge bättre vård, färre dagar på intensivvård och hälsosammare liv för för tidigt födda barn.

Bygger på ett historiskt svenskt arv av medicinteknisk innovation

Sverige har gjort ovärderliga bidrag till den globala hälso- och sjukvården, särskilt inom neonatal intensivvård. Som ett resultat har överlevnaden för för tidigt födda barn ökat till nästan 90 procent. Så var det inte på 1970-talet, när modern neonatalvård först introducerades. Då var dödligheten för barn som vägde under ett kilo över 90 procent. Sedan dess har Sverige hjälpt till att utveckla neonatal intensivvård i världsklass, byggd på en grund av den senaste tekniken och vårdande metoder som även involverar föräldrar.

I fotspåren av diagnostiskt ultraljud, som utvecklades i Lund, Sverige på 1950-talet, har Lund-baserad medicinteknisk innovation återigen potential att revolutionera hälso- och sjukvården över hela världen.

GPX Medical Kontor

GPX Medical grundades 2016 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige, och bygger på ett historiskt svenskt arv av medicinteknisk innovation och ovärderliga bidrag till global hälsovård. GPX Medicals anställda, ledning och styrelse har en bred, specifik och mycket konkurrenskraftig kunskap om produktutveckling, användarbehov och kommersialisering av medicinteknik, vilket gör företaget väl positionerat att ta NEOLA® till marknaden.

För Investerare

Vi är på en resa för att revolutionera neonatal intensivvård
Läs mer om att investera i GPX Medical