Se vd Hanna Sjöströms presentation på ABGSC Life Science Summit

Se vd Hanna Sjöströms presentation på ABGSC Life Science Summit

Hanna Sjöström var inbjuden att presentera på ABGSC Life Science Summit den 18 maj. GPX Medical revolutionerar den neonatala vården med NEOLA®, ett medicintekniskt hjälpmedel för kontinuerlig lungövervakning hos för tidigt födda barn och varningar om livshotande...
Styrelsen stärks i GPX Medical inför bolagets kommersialiseringsfas

Styrelsen stärks i GPX Medical inför bolagets kommersialiseringsfas

GPX Medical AB (publ) (”Bolaget”) har vid ordinarie bolagstämma 19 maj 2022 valt in nya ledamöter i styrelsen, Anders Weilandt, Tommy Hedberg och Mattias Lundin, samtliga med stor erfarenhet av bolagsbyggande och internationell försäljning inom medicinteknik. Med...
Kommuniké från årsstämma i GPX Medical AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i GPX Medical AB (publ)

Årsstämma i GPX Medical AB (publ), org.nr 559069-9012 hölls idag den 19 maj 2022 i bolagets lokaler. Läs pressmeddelandet i sin helhet här:  Pressmeddelande Kommuniké årsstämma GPX Medical 2022
Första steget mot att övervaka lungorna på vuxna patienter

Första steget mot att övervaka lungorna på vuxna patienter

På bilden ser vi Anna Brandt och Emma Hjörneby tillsammans med deras handledare Anna-Lena Sahlberg, biträdande universitetslektor samt Sara Bergsten, Martin Hansson och Rasmus Grönlund från GPX Medical.   Under våren 2022 utför studenterna Anna Brandt och Emma...