Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021

GPX Medical AB (publ) publicerar idag bokslutskommunikén för 2021. Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet här: Bokslutskommuniké 2021   Aktieägare och intressenter är varmt välkomna till bolagets rapportpresentation den 15 februari 2022 kl. 14.00. För...
Delårsrapport januari – september 2021

Delårsrapport januari – september 2021

GPX Medical AB (publ) publicerar idag delårsrapport januari – september 2021. Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet här: Delårsrapport januari – september 2021   Aktieägare och intressenter är varmt välkomna till bolagets rapportpresentation den 9...
Patentansökan för framtida vidareutveckling avslagen av granskningsdivision. GPX Medical tar processen vidare.

GPX Medical offentliggör företrädesemission om 27,4 miljoner kronor

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distribution, publicering eller offentliggörande...
GPX Medical AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2021

GPX Medical AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2021

GPX Medical publicerar idag delårsrapport januari – juni 2021. Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet här: Delårsrapport januari-juni 2021 Aktieägare och intressenter är varmt välkomna till bolagets rapportpresentation den 17 augusti 2021 kl. 14.00. För...