Styrelsen stärks i GPX Medical inför bolagets kommersialiseringsfas

Styrelsen stärks i GPX Medical inför bolagets kommersialiseringsfas

GPX Medical AB (publ) (”Bolaget”) har vid ordinarie bolagstämma 19 maj 2022 valt in nya ledamöter i styrelsen, Anders Weilandt, Tommy Hedberg och Mattias Lundin, samtliga med stor erfarenhet av bolagsbyggande och internationell försäljning inom medicinteknik. Med...
Kommuniké från årsstämma i GPX Medical AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i GPX Medical AB (publ)

Årsstämma i GPX Medical AB (publ), org.nr 559069-9012 hölls idag den 19 maj 2022 i bolagets lokaler. Läs pressmeddelandet i sin helhet här:  Pressmeddelande Kommuniké årsstämma GPX Medical 2022