Christian Gyllenberg tillträder rollen som ny Chief Financial Officer på GPX Medical AB (publ) den 1 januari 2022 i linje med bolagets successionsplanering. Urban Ottosson, nuvarande CFO i GPX Medical, fortsätter sitt strategiska arbete i styrelsen för GPX Medical.  

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande