Nu blir en koncern två separata bolag. GASPOROX delar ut aktierna i GPX Medical i samband med att GPX Medical är på väg mot börsen.

GASPOROX vd och GPX Medicals styrelseordförande, Märta Lewander Xu berättar tillsammans med GPX Medicals vd, Hanna Sjöström, om denna förändring.

För dig som är aktieägare i GASPOROX finns mer att läsa mer här: Informationsbroschyr utdelning

One corporation now becomes two separate companies. GASPOROX distributes its shares in GPX Medical in connection with GPX Medical being listed on the stock exchange.

GASPOROX CEO and GPX Medical’s Chairman, Märta Lewander Xu, is talking this change through, together with GPX Medical’s CEO, Hanna Sjöström.