Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Här finner du all dokumentation kopplat till GPX Medicals bolagsstämmor.

Årsstämma 2022-05-19

I enlighet med tidigare stämmobeslut, och då stora ägarförändringar skedde i samband med företrädesemissionen, har styrelseordföranden efter samråd med bolagets största aktieägare per den 5 november 2021 sammankallat en valberedning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2022 i GPX Medical AB (publ) består av följande personer:

Anders Pettersson, utsedd av ANMIRO AB
Pär Josefsson, utsedd av Pär Josefsson
BG Svensson, utsedd av Cardeon AB