Presentationer

Presentationer från GPX Medical

GPX Medical deltar på flera kapitalmarknadsdagar och andra investerarträffar.

Nedan samlar vi inspelningar från aktiemarknadsdagar och andra tillfällen. Presentationerna hålls på svenska, nedan följer en sammanfattning på engelska.

Kommande presentationer

GPX Medical kommer att delta i Redeye Medtech & Diagnostics Seminar 2022 den 11 maj. Vd Hanna Sjöström presenterar klockan 13:15. Presentationen sänds live här: https://www.redeye.se/events/825143/redeye-theme-medtech-diagnostics

Nyheter, Presentationer

Rapportkommentar bokslutskommuniké 2021

Hör VD Hanna Sjöström kommentera bokslutskommunikén 2021 med start av prövarinitierad klinisk studie på NEOLA® på Irland, silvermedalj på Healthcare Innovation World Cup, implementeringen av kvalitetsledningssystemet samt vad ni kan vänta er av GPX Medical under...