Pressmeddelande

2020-10-23

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Lago Kapital Oy (”Lago Kapital”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i GPX Medical AB:s (publ) (”GPX Medical” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Growth Market.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, klicka på: Pressmeddelande