Vår kund på universitetssjukhuset i Cork på Irland, INFANT Center har nu mottagit NEOLA® och GPX Medicals team var på plats för installation på sjukhuset och genomförde en utbildning med sjukvårdspersonal på neonatalavdelningen. Nu ser vi fram emot starten av den kliniska studien på nyfödda barn.