Hanna Sjöström, vd på GPX Medical, intervjuas om de positiva resultatet från klinisk studie på 50 nyfödda spädbarn med GPX Medicals medicintekniska utrustning för syrgasmätning i lungor – NEOLA®.