GPX Medicals VD Hanna Sjöström intervjuas om den pågående företrädesemissionen. Hanna sammanfattar GPX Medicals första år som noterat bolag och blickar framåt.